Heidenreichstein 2005 - bladsykop 2 snymeesterR1C1

Heidenreichstein 2005 - bladsykop 2 snymeesterR1C2

Heidenreichstein 2005 - bladsykop 2 snymeesterR1C3

Heidenreichstein 2005 - bladsykop 2 snymeesterR2C1

Heidenreichstein 2005 - bladsykop 2 snymeesterR2C2

Heidenreichstein 2005 - bladsykop 2 snymeesterR2C3

29/5/2005www.heydenrych.co.zaHeidenreichstein

Die groot dag was natuurlik 29 Mei. Die dorp het feesgevier langs ‘n klein meertjie in Heidenreichstein se natuurreservaat en al die Heidenreichs, Heydenreichs, Heydenrychs, .... was eregaste. Die stadsraad het baie goed gesorg vir al die besoekers en ons baie welkom laat voel. Die verrigtinge het begin met ‘n Roomskatolieke mis en daarna kon almal die dag geniet met gesels, eet en drink terwyl ‘n koperblaasorkes musiek verskaf het. Die Heidenreichs is later geneem op ‘n begeleide wandeling deur die natuurgebied en het ook die (turf)vleiland gesien. Laatmiddag het die Heidenreichs weer by die kasteel byeengekom vir ‘n begeleide toer - sien “Kasteel - Besigtiging”.

May 29th was the big day. The townspeople had their festival next to a small lake in Heidenreichstein’s nature reserve and all the Heidenreichs, Heydenreichs, Heydenrychs, ... were special guests. The town council made us feel very welcome and were very kind to us. The celebrations started with a Roman Catholic mass and thereafter everybody could enjoy themselves chatting, eating and drinking while a brass band provided music. Later in the day the Heidenreichs were taken on a guided hike through the nature reserve and also saw the moor. Late afternoon the Heidenreichs gathered again, this time at the castle for a guided tour of Heidenreichstein’s pride - see “Castle - Tour”.

Deutsch: Hilfe bitte!.

 

 

 

Fees
Festival
Fest


19 Foto’s/Photos/Fotos

29-5-2005 - Fees

Foto’s van dorpsfees en byeenkoms van Heidenreichs in Heidenreichstein op 29 Mei 2005. Sien ook  “Kasteel: Besigtiging” (hierbo) vir Heidenreichs se besigtiging van die Heidenreichsteinkasteel op dieselfde dag.
Photographs of town festival and gathering of Heidenreichs in Heidenreichstein on May 29th, 2005. Also see “Castle: Tour” (above) for the Heidenreichs’ visit to the Heidenreichstein Castle on the same day.
Deutsch: Hilfe bitte! Fotos der Triffen der Heidenreichs beim Naturparkfest.

Wandeling
Hike
Wanderung


16 Foto’s/Photos/Fotos

29-5-2005 - Wandeling

Hierdie groep foto’s fokus op die wandeling deur die vleilandgebied. Sien ook  “Kasteel: Besigtiging” (hierbo) vir Heidenreichs se besigtiging van die Heidenreichsteinkasteel op dieselfde dag.
This group of photographs show the walk through the moor area. Also see  “Castle: Tour” (above) for the Heidenreichs’ visit to the Heidenreichstein Castle on the same day.
Deutsch: Hilfe bitte! Fotos der Erlebniswanderung durch Naturpark mit Heidenreichsteiner Moor.

Heidenreichstein 2005 - bladsyvoetstuk R2C1

 

[Welkom • Welcome • Willkomen]

[Heidenreichstein 2005] [Kontak Contact Kontakt] [Agtergrond About us Hintergrund]

[Indrukke Impress' Eindrucken] [Ete Dinner Essen] [29/5/2005] [Kasteel Castle Burg]

 

© 2005, AE He˙denr˙ch
Webwerf deur • Web Site by • Duitse weergawe
SuproNet

Heidenreichstein 2005 - bladsyvoetstuk R2C1