Heidenreichstein 2005 - bladsykop 2 snymeesterR1C1

Heidenreichstein 2005 - bladsykop 2 snymeesterR1C2

Heidenreichstein 2005 - bladsykop 2 snymeesterR1C3

Heidenreichstein 2005 - bladsykop 2 snymeesterR2C1

Heidenreichstein 2005 - bladsykop 2 snymeesterR2C2

Heidenreichstein 2005 - bladsykop 2 snymeesterR2C3

Indrukke • Impressions • Eindruckenwww.heydenrych.co.zaHeidenreichstein

Hierdie groep bevat foto’s van onderwerpe wat nie direk verband hou met die byeenkoms op 29 Mei, die middeleeus ete of die kasteel nie. Dit gee dus ‘n paar indrukke soos wat ons die dorp gesien het tydens ons verblyf.

This group contains photographs of subjects not directly connected with the gathering on May 29th, the medieval dinner or the castle. It therefore represents some of the impressions we had during our stay in the town.

Deutsch: Hilfe bitte!.

 

 

 

Geboue
Buildings
Gebäude


12 Foto’s/Photos/Fotos

Indrukke - Geboue

Foto’s van geboue in Heidenreichstein, uitgesluit die kasteel wat in ‘n afsonderlike groep uitgebeeld word (sien hieronder).
Photographs of buildings in Heidenreichstein, excluding the castle which is represented in its own group (see below).
Deutsch: Hilfe bitte! Fotos einige Gebäude in Heidenreichstein.

Natuur
Nature
Natur


10 Foto’s/Photos/Fotos

Indrukke - Natuur

Foto’s van die natuur in en om Heidenreichstein. Sien ook die foto’s van die natuurreservaat in die “Saamkoms”-groep (“Wandeling”) hieronder.
Photographs of nature in and around Heidenreichstein. Also see the photographs of the nature reserve in the “Gathering” group (“Hike”) below.
Deutsch: Hilfe bitte! Fotos der Natur in und rundum Heidenreichstein.

Gasthof Nöbauer6 Foto’s/Photos/Fotos

Indrukke - Nöbauer

Foto’s van Gasthof Nöbauer in Heidenreichstein. Verskeie van die besoekers, o.a. die uit Suid-Afrika en die V.S.A. het hier gebly en die middeleeuse ete is ook hier gehou (sien “Middeleeuse Ete” hieronder).
Photographs of Gasthof Nöbauer in Heidenreichstein. Several of the visitors, including those from South Africa and the U.S.A. stayed here and the medieval dinner was also held here (see “Medieval Dinner” below).
Deutsch: Hilfe bitte! Fotos der Gasthof Nöbauer.

Ander
Other
Andere


18 Foto’s/Photos/Fotos

Indrukke - Ander

Ander indrukke van Heidenreichstein.
Other impressions of Heidenreichstein
Deutsch: Hilfe bitte! Andere Fotos von Heidenreichstein.

Heidenreichstein 2005 - bladsyvoetstuk R2C1

 

[Welkom • Welcome • Willkomen]

[Heidenreichstein 2005] [Kontak Contact Kontakt] [Agtergrond About us Hintergrund]

[Indrukke Impress' Eindrucken] [Ete Dinner Essen] [29/5/2005] [Kasteel Castle Burg]

 

© 2005, AE He˙denr˙ch
Webwerf deur • Web Site by • Duitse weergawe
SuproNet

Heidenreichstein 2005 - bladsyvoetstuk R2C1