Heidenreichstein 2005 - bladsykop 2 snymeesterR1C1

Heidenreichstein 2005 - bladsykop 2 snymeesterR1C2

Heidenreichstein 2005 - bladsykop 2 snymeesterR1C3

Heidenreichstein 2005 - bladsykop 2 snymeesterR2C1

Heidenreichstein 2005 - bladsykop 2 snymeesterR2C2

Heidenreichstein 2005 - bladsykop 2 snymeesterR2C3

Kasteel • Castle • Burgwww.heydenrych.co.zaHeidenreichstein

Die kasteel is seker Heidenreichstein se bekendste kenmerk en is tans in die besit van die Kinsky-familie. Die Duitse “Wasserburg” dui daarop dat dit ‘n kasteel (burg) is wat deur ‘n grag (water) omring was. Aangesien die kasteel nooit aangeval of deur brand verwoes is nie, het dit goed behoue gebly. Die laaste groep foto’s (“Besigtiging”) is geneem toe die Heidenreichs op ‘n begeleide toer deur die kasteel geneem is as deel van die saamkoms op 29 Mei. Met enkele uitsonderings, is geen foto’s binne die kasteel toegelaat nie. Besoek gerus ook die kasteel se webwerf.

The castle is probably Heidenreichstein’s main landmark and is currently part of the Kinsky family estate. The German “Wasserburg” points to the fact that the castle (burg) was surrounded by a moat (water = wasser). Since the castle never had to endure an attack, nor was it gutted by fire like many old buildings have been, it has survived the centuries quite well. The photographs in the last group (“Tour”) were taken when the Heidenreichs were taken on a guided tour as part of the gathering on May 29th. With a few exceptions, we were not allowed to take photographs of the inside of the castle. You may also like to visit the web site of the castle.

Deutsch: Hilfe bitte!.

 

 

 

Die Kasteel • The Castle • Wasserburg

Gebou
Building
Gebäude


10 Foto’s/Photos/Fotos

Kasteel - Gebou

Foto’s van die kasteel in Heidenreichstein met die klem op die gebou.
Photographs of the castle in Heidenreichstein, focusing on the building itself.
Deutsch: Hilfe bitte! Wasserburg Heidenreichstein - Die Gebäude.

Tuin
Garden
Garten


12 Foto’s/Photos/Fotos

Kasteel - Tuin

Foto’s van die kasteel in Heidenreichstein waarin die omringende water en tuin ook sigbaar is.
Photographs of the castle in Heidenreichstein, also showing the surrounding water and garden.
Deutsch: Hilfe bitte! Wasserburg Heidenreichstein mitten Wasser und Garten.

Nag
Night
Abend


8 Foto’s/Photos/Fotos

Kasteel - Nag

Nagfoto’s van die kasteel in Heidenreichstein.
Night photographs of the castle in Heidenreichstein.
Deutsch: Hilfe bitte! Fotos der Burg Heidenreichstein im Abend.

Besigtiging (29/5/2005)
Tour (29/5/2005)
Besichtigung (29/5/2005)


19 Foto’s/Photos/Fotos

Kasteel - Besigtiging

Foto’s van die Heidenreichs se besoek aan die Heidenreichsteinkasteel tydens die byeenkoms van Heidenreichs in Heidenreichstein op 29 Mei 2005. Sien ook “Saamkoms van Heidenreichs” vir ander foto’s van die byeenkoms hieronder.
Photographs of the visit to the Heidenreichstein Castle by the Heidenreichs as part of the gathering of Heidenreichs in Heidenreichstein on May 29th, 2005. Also see “Gathering of Heidenreichs” below for other photos of the gathering.
Deutsch: Hilfe bitte! Fotos während die Besichtigung der Burg Heidenreichstein

Heidenreichstein 2005 - bladsyvoetstuk R2C1

 

[Welkom • Welcome • Willkomen]

[Heidenreichstein 2005] [Kontak Contact Kontakt] [Agtergrond About us Hintergrund]

[Indrukke Impress' Eindrucken] [Ete Dinner Essen] [29/5/2005] [Kasteel Castle Burg]

 

© 2005, AE Heÿdenrÿch
Webwerf deur • Web Site by • Duitse weergawe
SuproNet

Heidenreichstein 2005 - bladsyvoetstuk R2C1